Kategórie Ženy

Vidiecke ženy - svedectvá boja
Ženy

Vidiecke ženy - svedectvá boja

Svedectvo boja a odporu žien organizovaných v roľníckom hnutí v Santiagu del Estero- MOCASE Vía Campesina. Silvia Bravo odoláva pokusu vysťahovať ju z územia, kde produkuje potraviny, chová zvieratá, stará sa o hory, žije roľnícky život. Anatuya nie je vyňatá z ekonomických záujmov zahraničných podnikateľov v agropodnikaní, ktorí sa snažia presadzovať vlastnícke práva komunít.

Čítajte Viac

Ženy

Vidiecke ženy - svedectvá boja

Svedectvo boja a odporu žien organizovaných v roľníckom hnutí v Santiagu del Estero- MOCASE Vía Campesina. Silvia Bravo odoláva pokusu vysťahovať ju z územia, kde produkuje potraviny, chová zvieratá, stará sa o hory, žije roľnícky život. Anatuya nie je vyňatá z ekonomických záujmov zahraničných podnikateľov v agropodnikaní, ktorí sa snažia presadzovať vlastnícke práva komunít.
Čítajte Viac